Mặt bằng

line

MẶT BẰNG DỰ ÁN TT CITY MILLENNIA

Phân kỳ đầu tư tại dự án TT City Millennia

 

Tổng quan giai đoạn 1.1 32.5ha tại khu đô thị TT City Millennia

Mặt Bằng phân Khu Mở Bán Đợt 1 T&T Millennia City

Thông tin phân khu mở bán giai đoạn 1.1

 

Mặt Bằng chi tiết phân Khu Mở Bán Đợt 1 T&T Millennia City